Welcome to Swahili Truth.com

Salaam,

Twakukaribisha kwenye mtandao huu. Katika nyakati hizi za taabu twahitaji mwongozo na majibu. Mtandao huu ni kwa ajili yako wewe! Waweza kupokea na kunakili kitabu cho chote au makala yo yote.

Vitabu vya bure.

Asante Sana, R.M. (Rudy) Harnisch


Vitabu na vijizuu

1. WAWEZA KUNITAKASA
2. MNYAMA, JOKA, na MWANAMKE
3. JE MTU ALIYEOKOKA
4. JE WA FU WANAWEZA KUONGEA NASI
5. Mtazamo Mwingine Wa Sabato ya Kikristo
6. Gethsemane
7. KRISTO NA HAKI YAKE
8. TOKENI MIJINI
9. HATARI KUBWA MBELE YETU
10. ASOMAYE NA AFAHAMU
11. Ugonjwa na Sababu yake
12. KASHUKA CHINI TOKA KWENYE UTUKUFU WAKE
13. ONYO LA MWISHO KWA DUNIA
14. KUKABILIANA NA KUMBUKUMBU YA MAISHA YETU
15. IMANI NA MATENDO
16. PIGA VITA VILE VIZURI VYA IMANI
17. BADILIKO KATIKA UTUNZAJI WA SABATO
18. TOKA SABATO_KWENDA_JUMAPILI
19. UJUMBE WA MUNGU WA MWISHO
20. Ushindi Wa Upendo Wa Mungu Jipya (Hili ni toleo kamili la Pambano Kuu kwa Kiswahili).
21. MOTO WA JEHANUM
22. "Katika Roho na Nguvu Za Eliya"
23. JE, SHERIA YA MUNGU INAPINGANA NA INJILI?
24. KUISHI KWA IMANI
25. SIKU YA BWANA
26. Malaika huyu
27. NEEMA YA MUNGU IOKOAYO
28. HAIWEZEKANI KURUDI NYUMA
29. MWITO WETU MKUU
30. CHANGAMOTO TOKA ROMA
31. BADILIKO KATIKA UTUNZAJI WA SABATO
32. KUNENA KWA LUGHA
33. WATEULE WA MUNGU
34. UWEZO WA NENO
35. KUJA KWA KRIST0 MARA YA PILI
36. SABATO TATU
37. WAKATI WA FURAHA SIKU YA KUKUMBUKA
38. JE, YAWEZEKANA KUISHI BILA KUTENDA DHAMBI
39. YESU ALITUNZA SABATO
40. KUBADILISHWA KWA NEEMA
41. PATAKATIFU PA MFANO_(TYPE) NA PA ASILIA (ANTITYPE)
42. UTUNZAJI WA SABATO
43. Ushindi Ndani Ya Kristo
44. Yanipasa Nifanye Nini Nipate KUOKOKA
45. KWA NINI AGANO LA KALE LILISHINDWA
46. KWA NINI DHAMBI NA MATESO VILIRUHUSIWA
47. NJIA SALAMA
48. AMRI ILIYOSAHAULIWA
49. ALLAH NI NANI?
50. Mlima Wa Baraka
51. 'Taurati na Injili ... uongozi kwa watu'!
52. 'Habari Njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu'!
53. 'Mwenyezi Mungu ...asafishe yaliyo mioyoni mwenu'
54. "Msiruke Mipaka kwa (kuvunja taadhima ya) Jumamosi [Sabato]"
55. "Ibrahimu, Rafiki [Khalil] yake Mwenyezi Mungu"
56. 'Waliopewa Kitabu'!
57. 'Tukamkomboa kwa Mnyama wa Kuchinjwa Mtukufu'!
58. Siku Litakapopulizwa Parapanda!
59. Kitabu cha Mwenyezi Mungu
60. 'Acheni Dhambi Zilizo Dhahiri na Zilizofichikana'...
61. Kwa Nini Mwenyezi Mungu aliwakataa Israeli wa Kale!
62. Je! hivi wanaweza kusikia wale waliozikwa kaburini
63. USIWAOGOPE MANABII WAPIME
64. MAKABURI MAJINI
65. UJUMBE WA MALAIKA WATATU

Visit Kujifunzabiblia.com for more Swahili literature

Kuwasiliana nasi tumia mojawapo ya anuani hi zi chini:

kwa Kiswahili: mwangaza.kibidula@gmail.com
kwa Kiswahili: frank_mwakyoma@yahoo.co.uk

For English: mwangaza.kibidula@gmail.com